Treść strony: Kondolencje

  • kondolencje obrazek

Pani
Grażynie Szarszewskiej
Pracownikowi Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu

wyrazy głębokiego współczucia
oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy


z powodu śmierci
Matki

składają
Starosta Golubsko-Dobrzyński, Przewodniczący Rady Powiatu, 
Radni Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu