Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zbliża się I tura naborów w programie „Zajęcia klubowe w WTZ" dla zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.).


Od dnia 1 do dnia 30 listopada 2023 roku odbędzie się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.  Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku. Dokumenty związane z realizacją ww. programu są również udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/