"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż został opracowany Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026 w powiecie golubsko-dobrzyńskim, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w terminie do 03.11.2023r."