Treść strony: Wybory do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dnia 22 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych i kandydatami na delegatów reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem spotkania było dokonanie wyboru jednego delegata oraz jednego stałego zastępcy na kolejną 5 letnią kadencję. Kandydaturę zgłosiło osiem zainteresowanych osób z czego pięć wzięło udział w przedmiotowym posiedzeniu. W trakcie spotkania dokonano wyboru delegata Pana Krzysztofa Sypka przedstawiciela Stowarzyszenia Miłośników Kultury oraz Pana Mariusza Szyjkowskiego przedstawiciela Fundacji Nieidealni na stałego zastępcę. Spotkanie było również okazją do podziękowania ustępującym reprezentantom Pani Małgorzacie Mierzejewskiej oraz Panu Januszowi Surmacewiczowi za godne reprezentowanie naszego Powiatu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Pan Krzysztof Sypek jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Kultury. Główną misją i celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i popularyzowania przedsięwzięć związanych z kulturą, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz prowadzenie działalności dobroczynnej. Odbiorcami i beneficjentami Stowarzyszenia są mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego, miasta Golubia-Dobrzynia i Kowalewa Pomorskiego oraz inne osoby biorące udział w koncertach, konkursach, przeglądach i festiwalach.

Pan Mariusz Szyjkowski jest członkiem Zarządu Fundacji Nieidealni, która została założona w Golubiu-Dobrzyniu przez trzech fizjoterapeutów oraz jedną osobę poruszającą się na co dzień na wózku inwalidzkim. Głównym celem Fundacji jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, poprzez uczestnictwo tych osób w organizowanych przez Fundacje bezpłatnych regularnych aktywnościach sportowo-rekreacyjnych, między innymi, takich jak: biwaki, ogólnousprawniające zajęcia halowe, strzelectwo, treningi bocce Olimpiad Specjalnych, czy treningi z dyscypliny paraolimpijskiej, jaką jest boccia.

KP

  • 382458106_694901916012075_2900970025552963712_n
  • 380544987_694901936012073_4382160063681266947_n
  • 381466117_694902096012057_8478711347228471972_n
  • 381523807_694902212678712_5280427186216001397_n
  • 381508519_694902236012043_2571313484769415174_n
  • 382414643_694902262678707_4873825063952000730_n
  • 380862608_694902279345372_1063778514725724714_n
  • 381458366_694902316012035_5860963868360859117_n