Treść strony: Konkurs grantowy "Z Fundacją PZU po lekcjach"

Od 1 do 30 września 2023 r. uczniowskie kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 30 tyś. mieszkańców mogą składać wnioski w konkursie pn. „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Wysokość wnioskowanej dotacji może maksymalnie wynieść 50 tyś. zł. 
Projekt ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach liczących do 30 tyś. mieszkańców. Beneficjentami konkursu będą uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli (dzieci od lat 5), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przyspasabiających do pracy oraz szkół policealnych. W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które mają na celu rozwijanie w uczniach kreatywność, zdolności, pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. W ramach konkursu dofinansowane mogą być projekty trwające do 6 miesięcy w terminie od 15.12.2023 r. do 14.06.2024 r.
Aby wziąć udział w naborze należy w terminie od 1 do 30 września br. złożyć elektroniczny wniosek o datację pod adresem: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje w zakładce „Złóż wniosek”. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej Fundacji do 1 grudnia 2023 r.