wHGnhzfY4xBFAAAAABJRU5ErkJggg==                 wftW0nIL0kRHgAAAABJRU5ErkJggg==

 

Modernizacja wyposażenia PSM I st  w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Programu Rządowego INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Nazwa zadania:

Modernizacja wyposażenia PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”

Numer umowy: 01349/23/FPK/DSA

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 124 527,19 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 20 kwietnia 2023 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 grudnia 2023 r.

 

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada modernizację wyposażenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu poprzez zakup mebli do sal lekcyjnych oraz sali koncertowej, zakup pomocy dydaktycznych, a także montaż systemu alarmowego i monitoringu. W ramach realizacji zadania zakupione zostaną:

Biurko – 10 szt.

Okrągły stolik– 1 szt.

Regał– 2 szt.

Szafa– 1 szt.

Ławka do klasy rytmiki – 1 szt.

Szafa do sali lekcyjnej– 10 szt.

Lustro – 9 szt.

Wieszak – 10 szt.

Krzesło sztaplowane do sali koncertowej – 114 szt.

Monitoring (7 kamer, rejestrator, dysk, program, listwy i montaż, telewizor ) – 1 zestaw

Monitor interaktywny z mobilnym statywem – 2 zestawy          

Alarm – 1 zestaw 

Router – 2 szt.

Komputer z monitorem – 1 szt.

Planowane w ramach realizacji zadania zakupy pozwolą zaopatrzyć szkołę w wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć i prowadzenia działalności statutowej jednostki oświatowej.

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą przez uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, poszerzając jednocześnie ofertę edukacyjną szkoły. Ponadto realizacja zadania wpłynie na kompleksowy rozwój edukacyjny i kulturalny szkoły, umożliwiając również wprowadzenie nowych multimedialnych metod nauczania podczas lekcji kształcenia słuchu, audycji muzycznych oraz wiedzy o muzyce.