Treść strony: Odpowiedź Centralnego Portu Komunikacyjnego na sprzeciw Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

W związku z pismem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wyrażającym sprzeciw wobec planowanych przebiegów linii kolejowych dla inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odcinku Grudziądz-Gdańsk”, w załączeniu przedstawiamy treść pisma KRI.42.1413.2023_47.TN Centralnego Portu Komunikacyjnego, będącego odpowiedzią na ww. sprzeciw.

  • odp_0001
  • odp_0002