Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg informuje, iż z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany stan zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2023 r. wraca 30 dniowy termin na zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE, wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.). Termin 30 dni na zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE dotyczy transakcji zawartych od dnia 1 lipca 2023 r.

Ponadto przypominamy, iż w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg nadal obowiązuje system kolejkowy polegający na telefonicznym umawianiu wizyt na konkretny dzień i godzinę. Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:

  1. Rejestracja, wyrejestrowanie, zgłoszenie nabycia pojazdu - numer bezpośredni 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa pod numer 56 683 53 80.
  2. Odbiór dowodów rejestracyjnych stałych, wpis adnotacji GAZ, HAK, VAT, zgłoszenia zbycia pojazdu – numer bezpośredni 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa pod numer 56 683 53 80.
  3. Prawa jazdy, transport drogowy rzeczy i osób, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – numer bezpośredni 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa numer 56 683 53 80.

Prosimy dzwonić od godziny 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut przed wyznaczoną godziną.