Treść strony: Adaptacja zabytkowego sądu - etap II

W dniu 26 maja br. Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisał umowę na roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie z wykonawcą, na którą uzyskał dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa dotyczyła inwestycji pn. „Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia –etap II”. Wykonawcą została spółka „JAWOR” z siedzibą w Toruniu. Kwota podpisanej umowy wynosi 11 262 000,00 zł. Planowany termin wykonania robót wynosi 18 miesięcy. W ramach tej umowy wykonane zostaną roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie związane z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją zabytkowego budynku po byłym sądzie w Kowalewie Pomorskim na cele Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia.

  • IMG_2602
  • IMG_2612
  • IMG_2617
  • IMG_2625