Treść strony: Debata społeczna pn. ,,Bezpieczeństwo pieszych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia w 2023 roku"

W dniu 25 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo pieszych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia w 2023 roku”. Spotkanie zainicjowane było przez Powiatową Komendę Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Problematykę w/w tematu oraz wprowadzenie w dyskusję przeprowadził Komendant Powiatowy KPP - insp. Krzysztof Grugiel. Prezentację ze statystykami oraz szczegółowe jej omówienie nakreśliło kwestię bezpieczeństwa w ruchu pieszym na terenie Golubia-Dobrzynia. Ze statystyk, które zostały przedstawione wynika, iż jesteśmy w czołówce miast województwa kujawsko-pomorskiego pod względem incydentów i zdarzeń drogowych z uczestnictwem pieszego. W dyskusji, przedstawiciele organów samorządowych oraz instytucji samorządowych wskazali miejsca potencjalnego zagrożenia dla uczestnika ruchu drogowego (pieszego i kierowcy). Podczas spotkania Starosta Golubsko-Dobrzyński – Franciszek Gutowski zaproponował rozszerzenie akcji promocyjnej dla bezpieczeństwa pieszych w szkołach ponadpodstawowych, którego organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Dzięki współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z telewizją kablową Golub-Dobrzyń, materiał z debaty zostanie wyemitowany w telewizji regionalnej.

  • 347245628_976955629985685_3033796813516550131_n
  • 347430763_976014203393160_4154051716190240009_n
  • 347240393_1421986938588808_4147279516044722867_n
  • 347383132_782523936581090_2055494925929681113_n
  • 347422824_762910925513445_4822589149717098127_n