• Logo UE

Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje projekt pn.: "Mobilne studio nagrań" współfinansowan z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wynosi 144 025,00 zł. Projekt jest realizowany w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. W ramach inwestycji wykonano następujące działania: 1.Zakupiono wyposażenie studia nagrań umiejscowionego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, 2.Zakupiono scenę z wyposażeniem umiejscowioną w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, 3.Przeprowadzono szkolenie z podstawowej obsługi programu do edycji audio i wideo oraz obsługi urządzeń. Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwijania pasji i zainteresowań. W dniu 16 maja br. przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w obecności Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego oraz Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego Danuty Maleckiej dokonano próbnego montażu sceny z wyposażeniem. Pierwsze występy na scenie już 26 maja br. podczas Dni otwartych w kowalewskiej szkole muzycznej, w godzinach od 15:00-19:00, na które serdecznie zapraszamy.

 • Zdjęcie nr 1
 • Zdjęcie nr 2
 • Zdjęcie nr 3
 • Zdjęcie nr 4
 • Zdjęcie nr 5
 • Zdjęcie nr 6
 • Zdjęcie nr 7
 • Zdjęcie nr 8
 • Zdjęcie nr 9
 • Zdjęcie nr 10
 • Zdjęcie nr 11