Treść strony: Wizyta delegacji z miasta partnerskiego z Plunge z Litwy

Na zaproszenie starosty Franciszka Gutowskiego do Golubia Dobrzynia przyjechała czteroosobowa delegacja z Plunge na Litwie. Przedstawiciele z Partnerskiego Miasta przebywali w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 12-14 maja br.  W skład delegacji wchodzili: Pan Dalius Pečiulis – Dyrektor Administracyjny, Pani Anastasija Bojog - Doradca Burmistrza, Pani Jūratė Garčinskaitė – Kierownik Działu Zamówień Publicznych oraz Pani Žaneta Vaitkuvienė – Kierownik Działu Planowania Strategicznego i Inwestycji. Czas spędzony w Golubiu-Dobrzyniu wypełniony był zwiedzaniem zabytków naszego miasta i okolic, spotkaniami, podczas których rozmawiano o dalszej współpracy. Tegoroczna wizyta połączona była z obchodami 400 rocznicy wizyty króla Zygmunta III Wazy w Golubiu zorganizowanymi przez Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. W sobotę delegacja uczestniczyła w Gali Finałowej poświęconej 7 edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy historycznej „Polska-Szwecja, między rywalizacją a współpracą” organizowanego przez Zamek Golubski. Nasi goście z Plunge mieli okazję spotkać się i porozmawiać z Ambasadorem Republiki Lietwskiej Eduardasem Berisovas obecnym podczas wręczania nagród laureatom konkursu. Ponadto dzięki uprzejmości Piotra Wiśniewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, delegacja miała możliwość zwiedzenia szkoły, która jest w trakcie dużej inwestycji – budowy hali sportowej. Pobyt w naszym regionie zakończył się wizytą delegacji w Sanktuarium Matki Bożej w Oborach. 
Przed powrotem na Litwę przedstawiciele samorządu Miasta Partnerskiego w spotkaniu ze starostą Franciszkiem Gutowskim, wicestarostą Danutą Malecką, członkami Zarządu Powiatu oraz pracownikami Starostwa wyrazili swoje ogromne zadowolenie z pobytu w naszym powiecie, podziękowali za możliwość uczestnictwa w obchodach oraz podkreślili wagę współpracy partnerskiej między miastami. W imieniu Mera Regionu Audriusa Kliśonisa zaprosili samorządowców z Golubia-Dobrzynia do złożenia wizyty w Plunge. W ramach utrzymania zgodnej współpracy starosta Franciszek Gutowski wraz przedstawicielami placówek oświatowych planują rewizytę na Litwie już w czerwcu br. celem odnowienia umowy partnerskiej. W tym okresie bowiem przypada 20-lecie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim a Regionem Plunge. Zakłada ono kontynuowanie i umacnianie kontaktów polsko-litewskich w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu i turystyki, wymianę doświadczeń oraz systematyczne spotkania oficjalnych delegacji. 

Serdeczne podziękowania składamy p. Piotrowi Wiśniewskiemu, p. Markowi Beygrowi oraz p. Justynie Radzimińskiej za pomoc w przyjęciu gości.

 • 344454222_1461645477701124_1569228630060433308_n
 • 346099146_1722897148227210_4832320344759419437_n
 • 346122883_780802523631610_7300397169451733365_n
 • 346108845_814348973455619_1823020290687036220_n
 • 346101201_232679249399008_2890189643824677851_n
 • 344544517_1140086354050053_7318226929746218468_n
 • 344548369_569768221959313_6101059847865991282_n
 • 346119184_1033149961178960_1876569004375000068_n
 • 344449746_267645165705868_1528222630830058050_n
 • 344538776_3468921433364129_8140257023930422117_n
 • 346132760_918825132755467_1832321456433412608_n
 • 344582999_1227087214679310_4624605346851856897_n