Treść strony: Kondolencje

  • kondolencje obrazek

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani
Małgorzaty Miżwińskiej

Nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

dla rodziny oraz najbliższych

składają
Starosta Golubsko-Dobrzyński, Przewodniczący Rady Powiatu, 
Radni Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu