Treść strony: Informacja dla organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych

Stowarzyszenie Wiedza Dla Regionu organizuje bezpłatny projekt “Pionierzy Idei”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt skierowany jest do młodych, aktywnych członków Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń (w wieku od 15 do 29 lat), którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania i organizacji. W ramach realizacji planowane są 4 spotkania online oraz spotkanie stacjonarne w Warszawie, podczas których w praktycznej formie warsztatów będzie można poszerzać swoją wiedzę oraz dzielić się swoimi doświadczeniami. Obszary działania organizacji młodzieżowych, które zostaną poruszone na spotkaniach to między innymi współpraca z lokalnym samorządem, planowanie i organizacja harmonogramu działań, lokalne inicjatywy organizacji młodzieżowych, komunikacja w organizacji. Wszelakie informację dotyczące szczegółów przedsięwzięcia oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: www.swdr.org.pl/pionierzyidei/

KP