Na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu trwają prace związane z budową hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową części budynku na potrzeby utworzenia nowej siedziby Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Wykonawcą zadania jest firma P.U.H.P. MURABET Wojciech Świątkowski z Golubia-Dobrzynia. Podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych opiewa na kwotę 15.894.347,01 z, przy czym otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 13.585.000,00 zł (85,47% dofinansowania).

W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarze 45x27 metrów na którym rozgrywać będzie można mecze piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej. Oprócz tego hala posiadać będzie widownię na 128 osób, powstaną 4 szatnie, zaplecze na sprzęt i akcesoria sportowe oraz węzły sanitarne. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. dzięki montażowi windy. Hala z budynkiem szkoły zostanie połączona łącznikiem wykonanym ze szkła. Zagospodarowany zostanie również teren wokół szkoły. Zostanie wykonane odwodnienie całego terenu. Powstaną nowe parkingi, ciągi piesze oraz mała architektura.

W kwestii przebudowy części budynku na potrzeby utworzenia nowej siedziby Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu z istniejących sal lekcyjnych zostaną wydzielone mniejsze, dające większy komfort nauczania sale. Istniejąca aula zostanie zaadaptowana akustycznie na salę koncertową dla uczniów.

Planowany termin zakończenia całości inwestycji to koniec stycznia 2024 r.

baner toplayer
Skrócony czas pracy