W dniu 13 marca 2023 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta Danuta Malecka uczestniczyli w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu a Akademią Jagiellońską z siedzibą w Toruniu. Porozumienie przyczyni się do otwarcia atrakcyjnych kierunków dla studentów takich jak: administracja, informatyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, politologia, polityka publiczna, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie i przywództwo. Oznacza to, że od października br. w murach Zespołu Szkół będą odbywały się zajęcia dla studentów uczelni Akademii Jagiellońskiej.

  • Studiuj w Golubiu-Dobrzyniu