Treść strony: Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego realizuje projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia zainteresowane procesem legislacyjnym zachęcamy do skorzystania z linku poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji. https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/ .