Treść strony: Otwarcie wirtualnej strzelnicy

   Dnia 7 marca 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy, w którym uczestniczył Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka wraz ze Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim. 
   Podczas uroczystości zostało podpisane porozumienie w sprawie podjęcia współpracy Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z „Wazówną” w celu udostępniania i wykorzystywania wirtualnej strzelnicy. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią w oparciu o multimedialny laserowy System szkolno-treningowy „POJEDYNEK”. 
   Ze strzelnicy mogą korzystać uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa oraz inne podmioty (osoby) na uzasadniony wniosek w godzinach udostępniania obiektu.

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 12
  • 13