Treść strony: Program "Sport dla Wszystkich"

  • Program Sport dla Wszystkich 1460x616

Ruszył drugi nabór wniosków do programu ,,Sport dla Wszystkich”. Program, finansowany jest ze środków budżetu państwa i polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport dla różnych grup społecznych i środowiskowych. O przyznaniu dofinansowania na zadanie realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Wnioski można składać do 31 marca 2023 r. do godz. 23:59. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do 31 maja 2023 r.

Więcej informacji znajduje się pod podanym linkiem: https://www.gov.pl/web/sport/drugi-nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich2

KT

Źródło: MSiT