Konkurs Plastyczny "Krajobraz wokół mnie"

Konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Termin nadsyłania prac: 14.04.2023 r.

Ogłoszenie wyników: 28.04.2023 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie, informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 56 682 03-53.

  • Konkurs Plastyczny "Krajobraz wokół mnie"