Treść strony: Rządowy Program ,,KLUB" - edycja 2023

  • rządowy program klub

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza nabór do Programu ,,KLUB”. Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych poprzez:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kluby działające w formie stowarzyszenia składają wnioski o dofinansowanie w ramach Programu wraz z załącznikami wyłącznie w systemie elektronicznym Amodit. W systemie Amodit dokonywana będzie ocena wniosków jak również rozliczanie realizacji zadania. Każdy klub może złożyć tylko jeden wniosek.

Zachęcamy do złożenia wniosku od dnia dzisiejszego tj. 1 marca 2023 r. od godz. 13:45.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

https://rzadowyprogramklub.pl/

KT