• Logo UE
W dniu 27 stycznia 2023 r. Starosta Powiatu Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Danuta Malecka wraz ze Skarbnikiem Zbigniewem Szyjkowskim podpisali umowę na realizację projektu pn.: "Mobilne studio nagrań" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 144 699,99 zł. Projekt będzie realizowany w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań:
1.Zakup wyposażenia studia nagrań umiejscowionego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
2.Zakup sceny umiejscowionej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
3.Szkolenie z podstawowej obsługi programu do edycji audio i wideo oraz obsługi urządzeń.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwijania pasji i zainteresowań.
Projekt obejmuje stworzenie mobilnego studia nagrań, z którego będą korzystać w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie szkół muzycznych, dla których organem prowadzącym jest powiat golubsko-dobrzyński. Z mobilnego studia nagrań korzystać będzie również powiatowa orkiestra dęta (którą w przeważającej większości tworzą osoby młode poniżej 25 roku życia), chóry szkolne i młodzi soliści z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Studio nagrań pozwoli na przygotowanie wysokiej klasy rejestracji muzycznych zespołów i uczniów szkół muzycznych. Stworzy nowe możliwości rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży – artystów amatorów z terenu powiatu.
  • Powstanie mobilne studio nagrań
  • Powstanie mobilne studio nagrań
  • Powstanie mobilne studio nagrań
  • Powstanie mobilne studio nagrań