Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, iż od 1 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2023, które będą przyjmowane do 31 stycznia 2023 r. w siedzibie jednostki.

Wraz z wnioskiem w wersji papierowej prosimy o przesłanie wniosku w wersji edytowalnej na adres e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl.


W ramach programu w 2023 r. będą realizowane następujące obszary:

1)      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)      obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

5)  obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu będą także realizowane następujące obszary:

1)    obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru A oraz obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie :

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/

 

Osoba do kontaktu: Sylwia Pietruszyńska, tel.: 56 683 54 76