• LOGO Projektu

99 995,00 zł to wartość przedsięwzięcia grantowego,finansowanego w 100%, które pozyskał Powiat Golubsko-Dobrzyński na rzecz poprawy dostępności usług publicznych. Dotacja została przyznana z projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W ramach grantu poprawie ulegnie dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno – komunikacyjna Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W ramach otrzymanego grantu zaplanowano:
- kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
- zakup i montaż wypukłych ścieżek prowadzących dla osób niewidomych,
- zakup i montaż nakładek Brailla'owych na poręcze,
- przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,
- zakup zestawów komputerowych przystosowanych do usługi tłumacza języka migowego on-line,
- uruchomienie usługi tłumacza języka migowego on-line,
- zakup i montaż tablic informacyjno-nawigacyjnych przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych,
- zakup i montaż tyflomapy,
- zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR,
- wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów.

  • Herb powiatu i PFRONu