Ogłoszenie

dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 142/343/22 z dnia 27 października 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęło 5 ofert. Ze względu nieuzupełnienia braków formalnych przez dwie organizacje pozarządowe, Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 143/350/22 z dnia 15 listopada 2022 r.  dokonała oceny merytorycznej pozostałych trzech ofert a następnie przekazała je Zarządowi Powiatu oferty w celu rozstrzygnięcia konkursu.

W dniu 30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 145/357/22 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku przez Stowarzyszenie Sursum Corda (ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz).

 

Starosta Golubsko-Dobrzyński

/-/ Franciszek Gutowski