Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego po raz kolejny wyruszyli w teren, aby poznać placówki podległe Powiatowi. W dniu 14 listopada br., członkowie Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki odbyli posiedzenie w powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Wizytacja w ww. placówce wynikała z planu pracy tej Komisji na rok 2022. Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski oraz Sekretarz Powiatu Katarzyna Orłowska.

Ze specyfiką placówki radnych zapoznała dyrektor Małgorzata Kamińska, która omówiła zasady funkcjonowania, bazę lokalową oraz wachlarz ofert jakie świadczone są na rzecz osób niepełnosprawnych. Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje już ponad 25 lat. Obecnie z opieki placówki korzysta 12 mężczyzn w wieku 31-70 lat. Mają zapewnioną rodzinną atmosferę i opiekę medyczną. Uczestniczą w wycieczkach, organizują uroczystości

Największą bolączką pracowników oraz podopiecznych jest systematyczne zalewanie części parterowej obiektu przez wody opadowe spływające z otaczającego terenu, który jednak nie jest własnością Powiatu. Systematyczna „wysoka woda” powoduje nie tylko wysokie straty materialne, ale również traumę u rezydentów.

W trakcie zwiedzania DPS-u członkowie Komisji podkreślali utrzymywany przez podopiecznych porządek, panującą rodzinną atmosferę oraz zapewniali o swoim poparciu w rozwiązaniu problemu podtapiania.

Przypomnijmy, że jest to kolejna wizytacja radnych w placówkach powiatowych. Zwiedzili już Szpital Powiatowy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wszystkie 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat oraz objechali drogi powiatowe. Niestety ograniczenia covidowe spowodowały konieczność wstrzymania w 2020 roku wizyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim jest 7.  Prawdopodobnie podsumowaniem objazdu będzie sesja Rady Powiatu szczegółowo omawiająca zasoby społeczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz wachlarz świadczonych usług na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

  • Kolejna wizyta radnych w placówce powiatowej - zdjęcie nr 1
  • Kolejna wizyta radnych w placówce powiatowej - zdjęcie nr 2
  • Kolejna wizyta radnych w placówce powiatowej - zdjęcie nr 3
  • Kolejna wizyta radnych w placówce powiatowej - zdjęcie nr 4
  • Kolejna wizyta radnych w placówce powiatowej - zdjęcie nr 5