Treść strony: Nabór do dwóch programów PFRON, tj. "Dostępne mieszkanie" i "Mieszkanie dla Absolwenta"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór do dwóch nowych programów tj. "Dostępne mieszkanie" i "Mieszkanie dla Absolwenta". Ich celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Program "Mieszkanie dla Absolwenta" realizowany jest poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

W przypadku programu "Dostępne mieszkanie" cel jest realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmuje koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane i obsługiwane WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia (SOW) bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Szczegółowe informacje dotyczące programów dostępne są na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

oraz

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

 

Osoby do kontaktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu:

Agnieszka Jurkiewicz – e-mail: ajurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl

Sylwia Pietruszyńska – e-mail: s.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl

Nr tel.: 56 683 54 76, kom.: 784 301 266