Na podstawie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. organizacje pozarządowe mają czas do dnia 30 listopada 2022 r. na złożenie oświadczenia uprawniającego do stosowania ceny maksymalnej ustalonej w przepisach ustawy obowiązującej w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej do przedsiębiorstwa energetycznego. 
KP