Treść strony: Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu

Z dniem 1 października 2022 rozpoczęło działalność Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1G. Centrum świadczy usługi zamieszkania dla 14 osób z niepełnosprawnością w ramach pobytu całodobowego. Celem powstania Centrum jest wspieranie, opieka i rehabilitacja dorosłych osób z niepełnosprawnością. Korzystając z usług Centrum osoba ma zapewnione wyżywienie, opiekę pielęgniarską, rehabilitację, pomoc opiekunów, organizację czasu wolnego. Z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu w 2022 r. mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego) powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J.G. Koppa 1.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 683 54 76, 
784 301 266. Osoby do kontaktu Beata Jurkiewicz i Małgorzata Badźmirowska

Pobyt w Centrum jest całkowicie bezpłatny!!!


Bieżące funkcjonowanie jednostki do końca 2022 r. współfinansowane jest w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ze środków Funduszu Solidarnościowego.