W ramach współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z Ośrodkiem Tłok uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na poziomie: 
doradztwa m.in. księgowego, finansowego, marketingowego, prawnego, RODO, planowania strategicznego, źródła finansowania NGO, konsultowania projektów;