W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur w kolejnej edycji Konkursu ,,ODKRYWCA 2022”. W tegorocznej edycji konkursu kandydatury można zgłaszać w następujących kategoriach:

1. Ambasador Kujaw i Pomorza
2. Dobre miejsce
3. Najlepsza inwestycja
4. Silny wizerunek w mediach społecznościowych
5. Najciekawsze wydarzenie Eskapady

Zgłoszenia kandydatur do poszczególnych kategorii można dokonywać bezpośrednio przez samego kandydata bądź inny podmiot. Zgłoszenia można przesyłać do 10 listopada 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs ,,ODKRYWCA 2022”. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 29 listopada br. podczas uroczystości podsumowującej działania w zakresie turystyki. Więcej informacji można uzyskać od Pani Agnieszki Komorowskiej, Biuro ds. Rozwoju Turystyki, nr tel. 56 62 18 423 oraz z poniższych załączników.