Treść strony: Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin!

Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin!

W chwili obecnej Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji kolejnej inwestycji drogowej pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin”. Zadanie realizowane jest na odcinku o długości 3,24 km. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa została podpisana w dniu 12 września br., natomiast w dniu 15 września br. został przekazany plac budowy. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 3 134 990,47 zł, z udzielonym terminem gwarancji na okres 60 miesięcy. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest możliwa dzięki otrzymaniu przez Powiat dofinansowania w postaci promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) w kwocie 2.990.000,00 zł (co daje 95,38% dofinansowania).

Wykonawca zakończył już prace związane z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni drogi wraz z odkryciem jej krawędzi oraz usunięciem zalegającego humusu. Zostały również wykonane roboty rozbiórkowe odcinkowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem wymiany istniejącej podbudowy. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace związane ze wzmocnieniem masą bitumiczną istniejących krawędzi jezdni.

Dokumentacja techniczna opracowana dla zadania przewiduję:

* remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni – wykonanie nowych warstw,

* remont nawierzchni poboczy,

* remont nawierzchni istniejących zjazdów na posesje oraz pola,

* odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,

* wymianę istniejących wraz z ustawieniem i wprowadzeniem nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. perony autobusowe, oświetlone przejście dla pieszych oraz bariery).

  • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin! - 1
  • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin! - 2
  • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin! - 3
  • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin! - 4
  • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin!
  • Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin! - 6