Treść strony: Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka

,,Usiądź Sybiraku, wygodnie w fotelu
I powspominaj, mój ty drogi przyjacielu,
Jak w mroźny luty przed wieloma laty
Wieziono nas na Sybir, w łagry lub za kraty,
Bez sądu i wyroku, daleko od kraju
W odległe, śnieżne miejsca sowieckiego „raju”(…)”
Tadeusz Witos


W dniu 16 września 2022 r. w związku ze Światowym Dniem Sybiraka, w obchodach upamiętniających 83. rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę oraz 77. rocznicę deportacji Polaków do ZSRR w Golubiu-Dobrzyniu, udział wzięła Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński wraz z Radnymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zaproszeni goście, sztandary oraz zebrane delegacje zebrały się w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych i pomordowanych Sybiraków. 
Główną częścią uroczystości było odsłonięcie Pomnika ,,Skwer Sybiraków” w związku z aresztowaniem i wywozem w styczniu 1945 roku do obozów pracy na terenie Związku Radzieckiego. Podczas okolicznościowego spotkania w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wręczono Odznakę Honorowego Sybiraka Panu Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu Franciszkowi Gutowskiemu. W imieniu uhonorowanego odznaczenie odebrała Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka. Uroczystości Światowego Dnia Sybiraka zostały zorganizowane przez Koło Rodzin Sybiraków, które w roku bieżącym obchodzi 5-lecie swojej działalności.

KT

  • IMG_0035
  • IMG_0038
  • IMG_0039
  • IMG_0043
  • IMG_0051
  • IMG_0059
  • IMG_0061
  • IMG_0064
  • IMG_0069
  • IMG_0073