Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż został opracowany projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2023-2030”, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie do 7 października 2022 r.

Dane do korespondencji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, ul. J.G. Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mail: pcprgolubdobrzyn@tlen.pl lub pcpr@golub-dobrzyn.com.pl, tel.: 56 683 54 76.