Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 12 września br. Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisał umowę na robotę budowlaną z wykonawcą, na którą uzyskał dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa dotyczyła inwestycji realizowanej przy udziale ww. dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin. Wykonawcą został Zakład Drogowo-Budowlany w Rogowie reprezentowany przez Mariusza Wilczyńskiego. Kwota podpisanej umowy wynosi 3 134 990,47 zł, z czego 95,38% kwoty stanowi dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Termin wykonania zadania to styczeń 2023 roku. W ramach tej umowy wykonane zostaną roboty związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku 3,240 km.
 
Powyższą umowę z wykonawcą Panem Mariuszem Wilczyńskim podpisał Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski oraz Pani Wicestarosta Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego.
 
W wydarzeniu tym uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Minister Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Józef Ramlau, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Pan Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego: Pan Rafał Karaszewski – Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz  Pan Łukasz Mazurkiewicz odpowiedzialny za proces zamówień publicznych.
 
W swoim wystąpieniu Starosta Franciszek Gutowski podziękował za wsparcie Pani Minister Annie Gembickiej, radnym oraz współpracownikom.

(ŁM)

  • IMG_0010
  • IMG_9960
  • IMG_9963
  • IMG_9966
  • IMG_9991