Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu przypomina, iż od dnia 1 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2022/2023) osoby z niepełnosprawnością posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (bądź równoważny) będący uczniami szkół policealnych lub studentami mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu II pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/6221,pilotazowy-program-pn-aktywny-samorzad-modul-ii-w-2022-r