Program grantowy ,,Bank Młodych Mistrzów Sportu”

Zachęcamy do składania wniosków Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe w  konkursie grantowym, którego organizatorem jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie. 
Głównym celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m. in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie. Granty udzielane są wyłącznie na projekty, których beneficjentami są osoby w wieku od 5 do 26 lat.
Zgłoszenia trwają do 20 września 2022 r.
Maksymalna kwota grantu  o którą mogą ubiegać się Organizacje wynosi 8.000,00 złotych. Istotne jest, aby realizacja projektu odbyła się w ciągu 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone 21 października 2022 r. na stronie internetowej Fundacji pod adresem: https://fundacja.santander.pl/ 

Więcej informacji znajduję się pod adresem: https://fundacja.santander.pl/2022/08/22/startuje-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
oraz
w Regulaminie konkursu w załączniku poniżej:

KT