Nowa Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 12.08.2022 r. w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Golubsko-Dobrzyński – Pan Franciszek Gutowski oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – Pani Małgorzata Badźmirowska.

 

Wybrano Radę na nową kadencję 2022-2026 w składzie:

  1. Pani Wiesława Alechniewicz – przewodnicząca,
  2. Pani Iwona Wieczorkowska – zastępca przewodniczącej,
  3. Pani Kinga Olejnik – sekretarz,
  4. Pani Jadwiga Stanewicz – członek,
  5. Pani Agnieszka Jurkiewicz – członek.
  • Nowa Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych