• Kondolencje

Pani

Agnieszce Chmielewskiej

Pracownikowi Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu

wyrazy głębokiego współczucia

oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

 

z powodu śmierci

Ojca

składają

Starosta Golubsko-Dobrzyński, Przewodniczący Rady Powiatu,
Radni Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu