''Sportowa Natura'' - dofinansowanie dla Klubów Sportowych

W konkursie ogłoszonym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe udział mogą wziąć zarejestrowane Kluby sportowe, które propagują aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu.

Warunkiem udziału jest złożenie wniosku, który dostępny jest ba stronie organizatora https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie Klubów Sportowych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10.000,00 zł netto na promocję Lasów Państwowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    KT