Ankiety konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LDG "DOLINA DRWĘCY" na lata 2023-2027

W imieniu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" zapraszamy do wypełnienia ankiet konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które znajdują się pod poniższymi linkami. 

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy” (Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno), a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wypracowana Strategia będzie wyposażona we własny Budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację założonych celów i zadań.

Ponadto, aby umożliwić prawidłowe przygotowanie nowej Strategii, opracowania procedur jej wdrażania oraz wypracowania nowych/ulepszonych procedur w zakresie działalności Stowarzyszenia, zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenę dotychczasowej działalności Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy".

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgHsOvkP2BRxpOLwadzRIPEoAO-leJXtom9lkwY1y2S0Wyw/viewform fbclid=IwAR1yVsUGJPc4inWyWKAOAdhnVw_Yibddj0u6j411HG1Y1m6bj5VhTY7NARw

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflGsF-rY5olzPMRojjqr547AY9vhIuj2N5mMtgWF_djgjmyQ/viewform?fbclid=IwAR1rFjj8sRHoTYfMEWG0YRsA05yjIRPN2RWKqfL-Y_-cjXSQd6v5L1utfVE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KT