• konsultacje przygotowujące do stworzenia LSR na lata...