• konsultacje przygotowujące do stworzenia LSR na lata 2023-2027