Na LIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu, która miała miejsce 29 czerwca br., zapadło kilka istotnych decyzji. Starosta Franciszek Gutowski i Zarząd Powiatu mogą być szczególnie zadowoleni z otrzymanego jednogłośnie wotum zaufania oraz udzielonego absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Podstawą do jego udzielenia jest „Raport o stanie Powiatu w 2021 roku”. Dokument zawiera kompleksowe podsumowanie zeszłorocznych działań w takich obszarach jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, infrastruktura, czy opieka zdrowotna. Radni i mieszkańcy powiatu mieli miesiąc na szczegółowe zapoznanie się z Raportem. Zapisy w nim zawarte były na tyle satysfakcjonujące, że nie było chętnych do udziału w debacie nad tym dokumentem.

W swoim wystąpieniu Starosta Franciszek Gutowski podziękował samorządowcom, członkom Zarządu, radnym, pracownikom starostwa i jednostek podległych za dotychczasową współpracę.  Przedstawiając zawarte w Raporcie efekty ciężkiej, rocznej pracy nie krył zadowolenia ze zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji, z pozyskanych środków z zewnątrz oraz działań podjętych na rzecz rozwoju oświaty czy infrastruktury.                                                                                                                           

W podziękowaniu Pan Starosta oraz członkowie Zarządu Powiatu odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego i pozostałych radnych gratulacje i kwiaty. Do życzeń przyłączyli się włodarze i przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu, komendanci policji i straży pożarnej, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych Powiatowi. 

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 7 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Transmisja z obrad LIII sesji Rady Powiatu tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/index.php/pl/

 

KK

 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium