W dniu 28 czerwca br. odbyły się ćwiczenia dzienne zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, Komedę Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Gminę Ciechocin przy udziale WIOŚ w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. W wydarzeniu udział wzięli Starosta Golubsko-Dobrzyński – Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński – Danuta Malecka oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Gminy Ciechocin, Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń oraz Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w system KSRG.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa epizody. Pierwszy polegał na pozoracji zderzenia dwóch samochodów, w wyniku czego przedostała się duża ilość substancji ropopochodnych do rzeki Drwęcy przy ul. Mostowej w Golubiu-Dobrzyniu. Zadaniem Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ograniczenie rozlewu środka ropopochodnego oraz ewakuowanie osoby poszkodowanej. Natomiast Komenda Powiatowa Policji dokonała oględzin miejsca zdarzenia, włącznie z zabezpieczeniem substancji, która dostała się do rzeki. Zabezpieczono również monitoring Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, celem wykorzystania do dalszych czynności procesowych.

Drugi epizod dotyczył rozstawienia zapór przeciwolejowych na przystani kajakowej w miejscowości Elgiszewo, gm. Ciechocin, celem zneutralizowania substancji ropopochodnych z rzeki Drwęcy.

Podczas ćwiczeń uwzględnione zostały następujące zagadnienia:

 • Rola, zadania, udział kadry kierowniczej oraz sił i środków KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostek OSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz chemiczno-ekologicznych.
 • Sprawdzenie praktyczne Planu Ratowniczego Powiatu i dokumentacji pomocniczej SKKP.
 • Zabezpieczenie logistyczne działań.
 • Współpraca z samorządami, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
 • Współpraca z Policją i PRM.
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG
 • Ćwiczenia dzienne KSRG