INFORMACJA

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu  informuje, iż od godziny 8.30 dnia dzisiejszego, tj. 22 czerwca 2022 r. trwa awaria systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W związku z powyższym nie ma możliwości załatwiania spraw związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem zbycia, zgłoszeniem nabycia pojazdów oraz odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych. Przyczyna awarii leży po stronie dostawcy systemu, zaś tutejszy Organ podjął wszelkie czynności zmierzające do szybkiej realizacji usunięcia awarii. 

Jednocześnie przypominany o telefonicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg dzwoniąc pod następujące nr telefonów: 56 475 61 28 – rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu, 56 475 61 38 – odbiór dowodów rejestracyjnych stałych, zgłoszenia zbycia pojazdu, wpis adnotacji, 56 475 61 92 prawa jazdy, transport drogowy rzeczy i osób.             

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.