Zawiadomienie o czynnościach: wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lisewo gm. Golub-Dobrzyń, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 379/22, 379/23, 379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/29 z działką sąsiednią nr 278