wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. po. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow użytkowa lokalu

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości - netto 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1

2

3

4

5

6

7

1.

TO1G/00008376/0            
Sąd Rejonowy                   
w Golubiu-Dobrzyniu,        
obręb 2 miasta                  
Golub-Dobrzyń,                 
ul. PTTK 5                         
nr działki 82/1                    
o pow. 0,2608ha

- 24,33m²
-4,84m² -piwnica
-2917/101331 udział
w częściach wspólnych   budynku i gruntu

Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, wielolokalowego Nr 7. W skład lokalu wchodzą: 1 pokój z wydzieloną wnęką kuchenną i łazienką

8MN – tereny zabudowy jednorodzinnej Częściowo 2KD – droga dojazdowa.

43.000,00zł

Nieruchomość przeznaczona
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu z którym została zawarta
umowa na czas nieokreślony.

  1. Osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć stosowny wniosek  o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na okres 21 dni od dnia 15 czerwca 2022 r.

 

Sporządziła: A. Chmielewska

Zatwierdziła: E. Piotrowska

Opublikował w BIP: M. Nowak