6 czerwca br. na golubskim zamku dokonano uroczystego przekazania promes w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Anna Gembicka, Posłanka na Sejm – Pani Joanna Borowiak, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Pan Józef Ramlau, Starosta Golubsko-Dobrzyński – Pan Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński – Pani Danuta Malecka oraz włodarze miast i gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Uzyskane dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, w znacznej mierze przyczyni się do rozwoju naszego regionu, a tym samym do poprawy warunków życia lokalnego społeczeństwa. Uzyskanie tak dużego dofinansowania było możliwe dzięki dużemu wsparciu minister Pani Annie Gembickiej, posłanki Pani Joannie Borowiak oraz wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi.

Pragniemy wyrazić uznanie za zaangażowanie i poparcie, które doprowadziło do pozyskania tak dużej dotacji na inwestycje traktowane przez nasze samorządy jako priorytetowe. Przykładną współpracę widać dobrze w naszym powiecie – dofinansowanie zostało przyznane wszystkim samorządom, które o nie wnioskowały.

Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał dotację w kwocie 10 250 000 zł na realizację dwóch zadań powiatowych:

-Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary 1 900 000 zł (95% dofinansowania).

- Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia - etap II 8 350 000 zł (90% dofinansowania).

Ponadto wsparcie finansowe otrzymały następujące gminy w powiecie golubsko-dobrzyńskim:

1.Gmina Golub-Dobrzyń:

- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem –

2 720 000 zł

- rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – 3 182 500 zł

- utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń – 3 182 500 zł

  1. Gmina Kowalewo Pomorskie

- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Mariany – 4 750 000 zł

- budowa drogi gminnej w miejscowości Bielsk – 4 750 000 zł

  1. Gmina Zbójno

- prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu pałacowo-parkowego w Zbójnie – etap II – 3 600 000 zł

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno – etap I – 1 800 000 zł

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno – etap II – 4 560 000 zł

  1. Gmina Ciechocin

- budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii – 5 700 000 zł

  1. Gmina Radomin

- modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład- edycja II – 2 843 772,17 zł

- modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110332C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład – edycja II – 3 744 587,59 zł

  1. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

- kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – 7 200 000 zł.

 

(KS)

  • Przekazanie promes
  • 283896117_4693441320757780_7912463604393937248_n