W dniu 6 czerwca 2022 r. Starosta Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką uczestniczyli w organizowanej wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu  konferencji „Przemoc może dotknąć każdego”. W spotkaniu udział wzięli komendanci wojewódzkich i powiatowych służb mundurowych, zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz władze samorządowe. Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu wypracowanie systemu skutecznego zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą.

(ŻL)

  • Przemoc może dotknąć każdego
  • Przemoc może dotknąć każdego