Treść strony: Zgromadzenie Związku i Konwentu Powiatów

W dniu 27 maja 2022 r. Wicestarosta Golubsko – Dobrzyński Danuta Malecka wspólnie z Geodetą Powiatowym Przemysławem Karwaszewskim uczestniczyli w posiedzeniu Zgromadzenia Związku i Konwentu Powiatów, które odbyły się w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej w Powiecie Żnińskim. Głównymi tematami rozmów były zadania starostów w zakresie geodezji i kartografii oraz omówienie problematyki prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

                                                                                                                                                                                                                                                                           (AlM)

  • 32366
  • 32363